Ustawienia

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Grodzisk

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (link zamieszczony poniżej).
 2. Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu poniedziałek - piątek (7.30-15.30) do sekretariatu Urzedu Gminy Grodzisk mieszczącego się w pokoju numer 10 przy ul. 1 Maja 6 w Grodzisku na następujących nośnikach danych:
  1. dyskietka 1,44 MB
  2. pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  3. płyta CD-RW
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza urzędu Gminy Grodzisk
epuap logo