Ustawienia

"Informujemy, że w Gminie Grodzisk został uruchomiony punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Uruchomiony Punkt ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Grodzisk aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Grodzisk.

Punkt konsultacyjno – informacyjny znajduje się w budynku Urzędu Gminy pokój nr 3, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: