Ustawienia

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w 2 punktach na terenie Powiatu Siemiatyckiego dostępne są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

W 2020 roku zmieniła się siedziba punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w SIEMIATYCZACHod 1 stycznia 2020 r. punkt w Siemiatyczach usytuowany jest przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 (budynek starostwa, II piętro pokój nr 216).

Zmieniły się również terminy udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, od 2020 r. przedstawia się to następująco:

Punkt w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3 (siemiatyckie starostwo, II piętro pokój 216):

  • poniedziałek w godz. 800 – 1200
  • wtorek w godz. 1000 – 1400
  • środa w godz. 800 – 1200
  • czwartek w godz. 1000 – 1400
  • piątek w godz. 800 – 1200

Punkt w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego 13 czynny:

  • poniedziałek w godz. 1000 – 1400
  • wtorek w godz. 1200 – 1600
  • środa w godz. 1000 – 1400
  • czwartek w godz. 800 – 1200
  • piątek w godz. 800 – 1200