Ustawienia

Wójt Gminy

Dariusz Tatarczuk

Sekretarz

 

Przewodniczący Rady

pełni dyżur i przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 14.00-16.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Grodzisku ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk pokój nr 12. Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Gminy pod nr telefonu 85 65 48 421.

Rada Gminy

Katarzyna Edyta Marczuk, Agnieszka Oleszczuk,Izabela Nowak, Sławomir Nielepiński, Janusz Pucel, Tomasz Sak, Waldemar Zalewski, Leszek Rybałtowski, Robert Plichta, Bogdan Jarosław Moczulski, Witold Franciszek Krasowski, Radosław Zalewski, Waldemar Kryński, Jerzy Demianowicz

Wzór formularza interpelacji/zapytania radnego

Formularz interpelacji - DOCX

Formularz interpelacji - PDF