Logo Gmina Grodzisk

News

News zdjęcie id 405

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 rok

06.04.2021

Kwalifikacja wojskowa

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 r. W GMINIE GRODZISK ODBĘDZIE SIĘ
W DNIACH  20 i 21 KWIETNIA 2021 R.
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEMIATYCZACH
UL. LEG. PIŁSUDSKIEGO 3

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie POWIATU SIEMITYCKIEGO  działać będzie POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA  W SIEMIATYCZACH Z SIEDZIBĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEMIATYCZACH UL. LEG. PIŁSUDSKIEGO 3

 Dokumenty, które muszą zabrać ze sobą osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej to:

dowód osobisty, świadectwa szkolne lub dyplomy, zdjęcie i ewentualnie zaświadczenia medyczne.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed powiatowymi komisjami lekarskimi w 2021 r. Z GMINY GRODZISK  podlegać będzie 25  mężczyzn rocznika „2002” oraz 16 mężczyzn roczników starszych.

 • Komisja będzie pracować w dniach:
  07.04.2021 -KOBIETY

            08.04.2021-23.04.2021-MĘŻCZYŹNI

 

RUSZA KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021 rok

06 kwietnia 2021 r.

 

KOGO DOTYCZY?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresach od 7 kwietnia
do 23 lipca 2021 r. oraz od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r. na terenie całego kraju.
W powiecie siemiatyckim rozpocznie się już od 7 kwietnia, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2002, ale nie tylko.

 

PROCEDURY!

Procedurę reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 47). Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy wsparciu organów władzy samorządowej niższego szczebla (starostów, wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast) oraz terenowych organów administracji wojskowej (szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień). Szczegółowe zasady przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podlaskiego, w tym siedziby
i zasięg działania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich określa obwieszczenie
nr 14/2021 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji woskowej w 2021 r.

 

KOGO OBEJMUJE OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ?

Do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zostaną wezwani:

 • mężczyźni urodzeni w 2002 r.,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia,
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
  w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

INFORMACJA DLA WEZWANYCH – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Natomiast ci, którzy do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, kwalifikacja wojskowa 2021 zostanie przeprowadzona na szczególnych zasadach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wezwani powinni przy wejściu
do siedziby powiatowej komisji lekarskiej, zdezynfekować dłonie, sprawdzić temperaturę ciała, posiadać niezbędne dokumenty, maseczkę oraz długopis. W trakcie przebywania w budynku należy przestrzegać określonych komunikatów i oznaczeń dot. zasad przemieszczania się, należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób.

NIE MOGĘ SIĘ STAWIĆ?

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia
się do kwalifikacji wojskowej.

PIERWSZE SPOTKANIE Z WOJSKIEM!

Kwalifikację wojskową przeprowadza się w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej, założenia ewidencji wojskowej oraz wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. W ramach kwalifikacji wojskowej przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Bielsku Podlaskim przedstawią warunki rekrutacji do poszczególnych, ochotniczych form służby wojskowej w tym m.in. możliwość kontynuacji nauki w ramach szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej stanowiącej aktualnie najszybszą drogę do zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Tak jak w poprzednich latach, działalność promocyjną wspierać będą żołnierze 1.Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku (14 batalion lekkiej piechoty w Hajnówce). Zapraszamy na spotkanie z żołnierzami 1.PBOT.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3

Terytorialny zasięg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

Miasto Siemiatycze, Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn,

Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze

Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 12 w Siemiatyczach:

07 kwietnia – 23 kwietnia 2021 r

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.