Logo Gmina Grodzisk

News

News zdjęcie id 84

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

13.12.2018

W związku ze zbliżającą się zimą przypominamy, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk, przyjęty uchwałą nr XX / 115 / 17 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2017 roku, nakładają szereg obowiązków na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku w czasie zimy. Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości w okresie zimy należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w tym uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych powyższe obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości. Jednocześnie za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym.

Dodatkowo informujemy, że na terenie gminy Grodzisk za odśnieżanie dróg gminnych odpowiedzialni są wykonawcy wybrani w drodze zapytania ofertowego. Nadzór nad świadczeniem usługi odśnieżania dróg lub chodników na terenie sołectw pełni pracownik Urzędu Gminy Grodzisk, mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.

Utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio
zarządcy tych dróg.

Przemysław Araszewicz
podinspektor ds.budownictwa, gosp. komunalnej
ochrony środowiska i leśnictwa

        

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.