Logo Gmina Grodzisk

News

News zdjęcie id 534

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W GMINIE GRODZISK 27 -28 kwietnia

13.04.2022

OBWIESZCZENIE NR 7/2022
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 21 marca 2022 r.
o kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) ogłasza się, co następuje:
§ 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa podlaskiego przeprowadzona zostanie od dnia 4 kwietnia do dnia 8 lipca 2022 r. na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. poz. 17).
§ 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem
kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej.
§ 3. Kwalifikację wojskową osób wymienionych w § 2 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, przeprowadzą niżej wymienione komisje lekarskie:
Lp Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu/Miasta Terytorialny zasięg działania powiatowych komisji lekarskich Czas pracy komisji
1
Augustowskiego
Osiedlowy Dom Kultury w Augustowie, ul. Hoża 2 B
Miasto Augustów
Gminy miejsko-wiejskie: Lipsk
Gminy wiejskie: Augustów, Bargłów Kościelny, Nowinka, Płaska, Sztabin
24 maja – 10 czerwca 2022 r.
2

Białystok
Klub Osiedlowy „Millenium” w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 D
Miasto Białystok 04 kwietnia – 15 czerwca 2022 r.
3

Białostockiego
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Warszawska 79 A
Gminy miejsko-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Tykocin,
Wasilków, Zabłudów
Gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Turośń Kościelna,
Zawady

11 kwietnia – 31 maja 2022 r.
4

Bielskiego
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17
Miasta: Bielsk Podlaski, Brańsk
Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Orla, Rudka, Wyszki
04 kwietnia – 20 kwietnia 2022 r.

5
Grajewskiego
Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka w Grajewie, ul Konstytucji 3-
go Maja 36
Miasto Grajewo
Gminy miejsko-wiejskie: Rajgród, Szczuczyn
Gminy wiejskie: Grajewo, Radziłów, Wąsosz
05 kwietnia – 22 kwietnia 2022 r.
6

Hajnowskiego
Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
ul. 3-go Maja 42
Miasto Hajnówka
Gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele
Gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka
24 maja – 02 czerwca 2022 r.
7
Kolneńskiego
Starostwo Powiatowe w Kolnie, ul. 11 Listopada 1
Miasto Kolno
Gminy miejsko-wiejskie: Stawiski
Gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl
18 maja – 31 maja 2022 r.
8
Łomża
Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska
Polskiego 3
Miasto Łomża 06 czerwca – 29 czerwca 2022 r.
9
Łomżyńskiego
Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27
Gminy miejsko-wiejskie: Jedwabne, Nowogród
Gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna
09 maja – 27 maja 2022 r.
10
Monieckiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, ul.Tysiąclecia 15
Gminy miejsko-wiejskie: Goniądz, Knyszyn, Mońki
Gminy wiejskie: Jasionówka, Jaświły, Krypno, Trzcianne
06 kwietnia – 20 kwietnia 2022 r.
11
Sejneńskiego
Ośrodek Kultury w Sejnach ul.1-go Maja 17
Miasto Sejny
Gminy wiejskie: Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny
16 maja – 19 maja 2022 r.
12
Siemiatyckiego
Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3
Miasto Siemiatycze
Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn
Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, Siemiatycze
12 kwietnia – 29 kwietnia 2022 r.
13
Sokólskiego
Starostwo Powiatowe w Sokółce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8
Gminy miejsko-wiejskie: Dąbrowa Białostocka, Krynki, Sokółka, Suchowola
Gminy wiejskie: Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo
04 kwietnia – 27 kwietnia 2022 r.
(oprócz 22 kwietnia)
14
Suwałki
Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60
Miasto Suwałki
20 kwietnia – 12 maja 2022 r.
(oprócz 2 maja)
15
Suwalskiego
Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60
Gminy wiejskie: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki,
Wiżajny
04 kwietnia – 14 kwietnia 2022 r.
16
Wysokomazowieckiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. 1000-lecia 15
Miasto Wysokie Mazowieckie
Gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Czyżew, Szepietowo
Gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły, Wysokie
Mazowieckie
04 kwietnia – 21 kwietnia 2022 r.
17
Zambrowskiego
Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3
Miasto Zambrów
Gminy wiejskie: Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, Zambrów
11 kwietnia – 29 kwietnia 2022 r.

§ 4. Osoby, o których mowa w art. 28 ust. 4b i art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzające stawić się do kwalifikacji
wojskowej, zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tych osób lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu ujęcia ich w imiennym
zestawieniu.
§ 5. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
6) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
§ 6. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2) książeczkę wojskową;
3) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
4) posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
5) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 7. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub
burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza jej miejsce i termin
stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
§ 8. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji
wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego.
§ 9. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
§ 10. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe
doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 11. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają  grzywnie albo karze ograniczenia wolności.


                                                                   WOJEWODA PODLASKI
                                                                   (-) Bohdan PASZKOWSKI

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.