Logo Gmina Grodzisk

News

News zdjęcie id 387

INFORMACJA O WALORYZACJI EMERYTUR i rent rolniczych

02.03.2021

INFORMACJA

o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno- rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

            W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia  15.02.2021 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr. (wzrost o 4,24%).

            Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2021 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.013,63 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 50,00 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2021 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2021 r.

            Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2021 r. 1.250,88 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.250,88 zł.

Od dnia 1 marca 2021 r. również ulegnie zmianie wysokość renty socjalnej, która wyniesie 1.250,88 zł, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.501,76 zł (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 125,09 zł).

Od dnia 1 marca 2021 r.  – do kwoty 1.250,88 zł wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 8 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.).

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, zgodnie z art. 5 ww. ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r., w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem nowej kwoty dodatku równego różnicy między kwotą świadczeń przyznanych przez państwa członkowskie UE/EFTA, a najniższą emeryturą w Polsce) wraz z świadczeniem uzupełniającym, nie przekroczyła kwoty 1.772,08 zł miesięcznie.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

            Od dnia 1 marca 2021 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

1. dodatek pielęgnacyjny

239 zł 66 gr

2. dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie   niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji

359 zł 49 gr

3. dodatek kombatancki

239 zł 66 gr

4. dodatek z tytułu tajnego nauczania

239 zł 66 gr

5. dodatek kompensacyjny

35 zł 95 gr

6. dodatek dla sieroty zupełnej

450 zł 44 gr

7. świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom

239 zł 66 gr

8. świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, nie więcej niż

239 zł 66 gr

9.  dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego

917 zł 58 gr

10. ryczałt energetyczny

179 zł 81 gr

11. zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

12. zasiłek chorobowy za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni

10 zł 00 gr

 

 

 

 

p.o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.