Logo Gmina Grodzisk

News

News zdjęcie id 209

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

04.12.2019

Przez właścicieli nieruchomości należy rozumieć właścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Ponadto do obowiązków właścicieli nieruchomości w okresie zimy należy utrzymanie czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, w tym uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń,
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz
inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych powyższe obowiązki spoczywają na zarządcy nieruchomości. Jednocześnie za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków, osoby odpowiedzialne mogą zostać ukarane mandatem karnym.

Dodatkowo informujemy, że na terenie gminy Grodzisk za odśnieżanie dróg gminnych odpowiedzialni są wykonawcy wybrani w drodze zapytania ofertowego. Nadzór nad świadczeniem usługi odśnieżania dróg lub chodników na terenie sołectw pełni pracownik
Urzędu Gminy Grodzisk, mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.

Utrzymaniem dróg wojewódzkich i powiatowych zajmują się odpowiednio
zarządcy tych dróg.

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.