Ustawienia

I N F O R M A C J A

o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 37 f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408) Wójt Gminy Grodzisk organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Grodzisk wg. następującego harmonogramu:

KURS 1

Pojazd nr 1

Godzina odjazdu

Miejscowość

Przystanek

8:00

Czarna Średnia

Przystanek przy świetlicy

8:15

Dołubowo -Wyręby

Dołubowo - Wyręby 12 (sołtys)

8:25

Siemiony

Przystanek PKS

8:30

Czarna Cerkiewna

Świetlica (punkt wyborczy)

10:00

Drochlin         

Przystanek PKS

10:10

Niewiarowo - Przybki

Niewiarowo Przybki 1 (Sołtys)

10:15

Niewiarowo - Sochy

Niewiarowo – Sochy 16 (Sołtys)

10:25

Krynki Sobole

Przystanek PKS

10:30

Makarki

Świetlica (punkt wyborczy)

12:00

Czarna Wielka

Przystanek PKS

12:15

Aleksandrowo

Przy świetlicy

12:25

Biszewo

Biszewo 8

12:35

Makarki

Świetlica (punkt wyborczy)

Pojazd nr 2

Godzina odjazdu

Miejscowość

Przystanek

8:00

Rybałty

Przystanek przy skrzyżowaniu

8:15

Lubowicze

Lubowicze 7

8:20

Morze

Morze 7

8:30

Stadniki

Świetlica (punkt wyborczy)

10:00

Krakówki Włodki

Krakówki Włodki 9

10:05

Krakówki Dąbki

Krakówki Dąbki 2

10:10

Krakówki Zdzichy

Przystanek PKS

10:20

Jaszczołty

Przystanek PKS

10:35

Kamianki

Kamianki 1 (Świetlica)

10:40

Stadniki

Świetlica (punkt wyborczy)

12:10

Żale

Żale 12 (sołtys)

12:15

Bogusze Stare

Bogusze Stare 16 (sołtys)

12:20

Bogusze Litewka

Bogusze Litewka 1 (sołtys)

12:25

Kosianka Stara

Kosianka Stara 11 (Sołtys)

12:35

Kosianka Leśna

Kosianka Leśna 1 (Sołtys)

12:50

Mierzynówka

Mierzynówka 28

12:55

Grodzisk

Świetlica (punkt wyborczy)

Pojazd nr 3

Godzina odjazdu

Miejscowość

Przystanek

8:00

Czaje

Przy sklepie

8:05

Małyszczyn

Przystanek PKS

8:20

Koryciny

Przystanek PKS

8:35

Kozłowo

Przystanek PKS

8:45

Sypnie Nowe

Świetlica (punkt wyborczy)

10:20

Porzeziny Giętki

Porzeziny Giętki 1

10:25

Porzeziny Mendle

Przystanek PKS

10:30

Krynki Borowe

Krynki Borowe 14 (Sołtys)

10:40

Kosianka Trojanówka

Przystanek PKS

10:45

Kosianka Boruty

Kosianka Boruty 10 (Sołtys)

10:50

Żery Czubiki

Żery Czubiki  7 (sołtys)

10:55

Żery Pilaki

Żery Pilaki 2 (sołtys)

11:00

Żery Bystre

Przystanek PKS

10:05

Krynki Jarki

Krynki Jarki 15

11:15

Krynki Białokunki

Krynki Białokunki 12 (Sołtys)

11:25

Sypnie Nowe

Świetlica (punkt wyborczy)

KURS 2

Pojazd nr 1

Godzina odjazdu

Miejscowość

Przystanek

14:00

Czarna Średnia

Przystanek przy świetlicy

14:15

Dołubowo -Wyręby

Dołubowo - Wyręby 12 (sołtys)

14:25

Siemiony

Przystanek PKS

14:30

Czarna Cerkiewna

Świetlica (punkt wyborczy)

16:00

Drochlin         

Przystanek PKS

16:10

Niewiarowo - Przybki

Niewiarowo Przybki 1 (Sołtys)

16:15

Niewiarowo - Sochy

Niewiarowo – Sochy 16 (Sołtys)

16:25

Krynki Sobole

Przystanek PKS

16:30

Makarki

Świetlica (punkt wyborczy)

18:00

Czarna Wielka

Przystanek PKS

18:15

Aleksandrowo

Przy świetlicy

18:25

Biszewo

Biszewo 8

18:35

Makarki

Świetlica (punkt wyborczy)

Pojazd nr 2

Godzina odjazdu

Miejscowość

Przystanek

14:30

Rybałty

Przystanek przy skrzyżowaniu

14:45

Lubowicze

Lubowicze 7

14:50

Morze

Morze 7

15:00

Stadniki

Świetlica (punkt wyborczy)

16:30

Krakówki Włodki

Krakówki Włodki 9

16:35

Krakówki Dąbki

Krakówki Dąbki 2

16:40

Krakówki Zdzichy

Przystanek PKS

16:50

Jaszczołty

Przystanek PKS

17:05

Kamianki

Kamianki 1 (Świetlica)

17:10

Stadniki

Świetlica (punkt wyborczy)

18:40

Żale

Żale 12 (sołtys)

18:45

Bogusze Stare

Bogusze Stare 16 (sołtys)

18:50

Bogusze Litewka

Bogusze Litewka 1 (sołtys)

18:55

Kosianka Stara

Kosianka Stara 11 (Sołtys)

19:05

Kosianka Leśna

Kosianka Leśna 1 (Sołtys)

19:20

Mierzynówka

Mierzynówka 28

19:25

Grodzisk

Świetlica (punkt wyborczy)

Pojazd nr 3

Godzina odjazdu

Miejscowość

Przystanek

14:00

Czaje

Przy sklepie

14:05

Małyszczyn

Przystanek PKS

14:20

Koryciny

Przystanek PKS

14:35

Kozłowo

Przystanek PKS

14:45

Sypnie Nowe

Świetlica (punkt wyborczy)

16:20

Porzeziny Giętki

Porzeziny Giętki 1

16:25

Porzeziny Mendle

Przystanek PKS

16:30

Krynki Borowe

Krynki Borowe 14 (Sołtys)

16:40

Kosianka Trojanówka

Przystanek PKS

16:45

Kosianka Boruty

Kosianka Boruty 10 (Sołtys)

16:50

Żery Czubiki

Żery Czubiki  7 (sołtys)

16:55

Żery Pilaki

Żery Pilaki 2 (sołtys)

17:00

Żery Bystre

Przystanek PKS

17:05

Krynki Jarki

Krynki Jarki 15

17:15

Krynki Białokunki

Krynki Białokunki 12 (Sołtys)

17:25

Sypnie Nowe

Świetlica (punkt wyborczy)

 

 

I_N_F_O_R_M_A_C_J_A_o_organizacji_bezpłatnego_przewozu_pasażerskiego_Wyborców_z_obszaru_gminy_Grodzisk.pdf