Ustawienia

UWAGA ROLNICY !!! Prowadzimy zapisy na obowiązkowe: Szkolenie Chemizacyjne (w zakresie stosowania środków ochrony roślin) uzupełniające

Które odbędzie się w: w Świetlicy OSP w Grodzisku, ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk

31 października 2023 r. o godz. 8:30

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz  zakupów środków ochrony roślin.
Według ustawy 8 marc 2013 r. środkach ochrony roślin szkoleni uzupełniające trwa 1 dzień.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne 5 lat.

Prowadzimy również zapisy na szkolenie podstawowe !

OBOWIĄZKOWE ZAPISY TELEFONICZNE !!!
537 998 001, 81 532 72 19, 795 095 414

szkolenie chemizacyjne dla rolnikow plakat