Ustawienia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Grodzisk Nr 233/23 z dnia 17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Pożarniczego

WÓJT GMINY GRODZISK Ogłasza Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004

Marka pojazdu: Jelcz
Model pojazdu: 004
Rok produkcji: 1986
Nr rejestracyjny: BSI E447
Nr identyfikacyjny (VIN): 12239
Data pierwszej rejestracji: 01.04.1986
Data ważności badania technicznego: 21.12.2021
Aktualny przebieg: 6498 km
Dopuszczalna masa całkowita: 15700 kg
Masa własna: 9500 kg
Kategoria pojazdu: N3
Liczba miejsc: 4
Liczba osi: 2
Rozstaw osi: 4100 mm
Oznaczenie i typ silnika: 325D/S, SW680/105
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym  
Pojemność i moc silnika  11 100 cm3 / 272 KM
Długość / szerokość / wysokość:   7 600 mm / 2500 mm / 3500 mm

Cena wywoławcza 9239 zł

Minimalne postąpienie 30 zł

Sprzedaż samochodu jest zwolniona od podatku VAT

Wymagane wadium 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 2023 r. o godzinie 1000 w remizie OSP Grodzisk ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk

Wymagane wadium w formie przelewu bankowego należy wnieść do dnia 09.11.2023 r. do godz. 12:00 na wskazany poniższy numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Brańsku Oddział w Grodzisku
Nr rachunku bankowego: 18 8063 0001 0020 0200 0101 0004

Nabywca jest zobowiązany opłacić cenę nabycia pojazdu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu należności i zawarciu umowy.

Dodatkowe informacje o przedmiocie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy Grodzisk, tel. (85) 65 48 410.

Samochód pożarniczy można oglądać w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie publikowane jest:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodzisk
  2. na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy:
  3. w prasie lokalnej  ,,Kurier Podlaski ʼʼ
  4. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodzisk

Pliki do pobrania

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego