Ustawienia

III Konkurs "MOJA SMART WIEŚ - WIZJE I INICJATYWY" szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna.

Konkurs "Moja Smart Wieś - Wizje i Inicjatywy" plakat

W części „WIZJE”

  • I miejsce - 6 000 zł
  • Il miejsce - 5 000 zł
  • Ill miejsce - 4 000 zł
  • 7 wyróżnień po 1 000 zł

W części „INICJATYWY”

  • I miejsce - 6 000 zł
  • Il miejsce - 5 000 zł
  • Ill miejsce - 4 000 zł
  • 7 wyróżnień po 1 000 zł

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 28 lutego 2023 roku.

Więcej informacji na stronie: www.irwirpan.waw.pl/smart2022