Ustawienia

Grantobiorcy Projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Gminy Grodzisk”

Mając na uwadze zidentyfikowane ryzyko wystąpienia podwójnego finansowania w ramach projektów grantowych informujemy o braku możliwości odliczenia ulgi termomodernizacyjnej wydatków w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

Grantobiorca nie może wykorzystać Grantu na sfinansowanie montażu instalacji, w przypadku której uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków publicznych. Grantobiorca zobowiązuje się także, że w przyszłości nie będzie występował o uzyskanie takiego dofinansowania do instalacji wykonanej w ramach umowy grantowej.

Oznacza to, że na potrzeby np. rocznego rozliczenia podatkowej ulgi termomodernizacyjnej wykazaną kwotę wydatków poniesionych na termomodernizację trzeba pomniejszyć o uzyskaną przez podatnika dotację.

Przykład:

Grantobiorca zamontował instalację, której całkowity koszt wynosi 30 000,00 zł. Otrzymał dofinansowanie w formie grantu w wysokości 24 000,00 zł. W ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie 30 000,00 zł - 24 000,00 zł = 6 000,00 zł.

Grodzisk, 14.11.2023 r.

Gmina Grodzisk
ul. 1 Maja 6
17-315 Grodzisk