Ustawienia

Harmonogram odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki do owijania balotów, sznurka, opakowań po nawozach i typu Big Bag

KATYGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ PRZYWOŻENIA ODPADÓW W WYZNACZONE MIEJSCA PRZED GODZINAMI ODBIORÓW.

Termin odbioru odpadówMiejsce i godzina odbioruMiejscowości
08.11.2023 Jaszczołty
działka gminna nr 334
(plac przy świetlicy)
godz. 9:00-14:30
Morze; Lubowicze; Stadniki; Jaszczołty; Krakówki-Dąbki; Krakówki-Zdzichy;
17.11.2023 Mierzynówka
działka gminna nr 141/3
(targowisko)
godz. 9:00-14:30
Grodzisk; Mierzynówka; Aleksandrowo; Czarna Wielka
10.11.2023 Żery-Pilaki
działka gminna nr 1/5
(plac przy świetlicy)
godz. 9:00-14:30
Żale; Bogusze Stare; Bogusze Litewka; Kosianka Stara; Kosianka Leśna; Kosianka-Boruty; Kosianka- Trojanówka; Żery-Pilaki; Żery-Czubiki; Krynki-Jarki; Żery Bystre;
13.11.2023 Makarki
Działka gminna nr 133
(plac przy świetlicy)
godz. 10:00-15:30
Biszewo; Makarki; Krynki-Sobole; Rybałty; Niewiarowo-Sochy; Niewiarowo-Przybki; Drochlin;
14.11.2023 Sypnie Nowe
Działka gminna nr 65/2
(działka po dawnym boisku sportowym)
godz. 9:00-14:30
Porzeziny-Mendle; Porzeziny-Giętki; Krynki-Borowe; Stare Sypnie; Sypnie Nowe; Czaje; Małyszczyn
15.11.2023 Siemiony
działka gminna nr 144
(naprzeciwko posesji nr 39)
godz. 9:00-14:30
Czarna Średnia; Czarna Cerkiewna; Siemiony, Kozłowo; Koryciny; Dołubowo-Wyręby

Instrukcja selektywnego zbierania odpadów rolniczych

 1. Odpady mogą być pakowane w worki big-bag , worki małe , w wiązki lub luzem.
 2. W każdym worku/wiązce/stercie może znajdować się tylko jeden rodzaj odpadu.
 3. Odpady powinny być posortowane w następujące grupy:
  • - folia czarno/biała z pryzm tzw. „krówka” 
  • - folia po belach,tzw. sianokiszonka 
  • - worki big-bag 
  • - sznurek 
  • - worki po nawozie 
  • - siatka z owijania 

Odpady powinny być wstępnie oczyszczone pozbawiane nadmiernej ilości wtrąceń miedzy innymi: ziemi ,torfu , słomy.

Kategorycznie zabrania się dorzucania innych odpadów miedzy innymi takich jak: butelki, opony, węże - przewody nawadniające, przewody hydrauliczne. 

Odpady zmieszane nie będą przyjmowane.