Ustawienia

Bonus Frekwencyjny dla Gmin do 20 tys. mieszkańców

  • 250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% w WYBORACH
  • 250 TYS. ZŁ z przeznaczeniem na lokalne kluby sportowe ZA FREKWENCJĘ PONAD 60% w WYBORACH
  • MILION ZŁ z przeznaczeniem na remizy DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE FREKWENCJĘ W WYBORACH
  • MILION ZŁ z budżetu obywatelskiego na dowolny cel DLA GMINY ZA NAJWIĘKSZĄ W POWIECIE FREKWENCJĘ W WYBORACH

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus

bonus frekwencyjny plakat