Ustawienia

Komunikat informujący o jakości wody w wodociągu Radziszewo-Sieńczuch Symbol HK.9020.3.2022 Białystok, 2022.07.15

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w dniu 15.07.2022 r. udzielił drugiej zgody na odstępstwo od dopuszczalnych wartości stężeń azotanów w wodzie z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch zaopatrującego miejscowości: Radziszewo-Sieńczuch, Łempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (powiat wysokomazowiecki, gmina Ciechanowiec), Czaje, Malyszczyn (powiat siemiatycki, gmina Grodzisk) na okres od 17.07.2022 r. do 17.07.2025 r.

Woda z wodociągu Radziszewo-Sieńczuch nie nadaje się do spożycia tj. przygotowywania posiłków i picia, przez niżej wymienione osoby:

  • niemowlęta do 3 miesiąca życia włącznie,
  • kobiety w ciąży,
  • kobiety karmiące piersią — matki dzieci do 3 miesiąca życia.

Nie zaleca się używać jej do mycia akcesoriów używanych przy karmieniu i zabawek wkładanych przez dzieci do ust (smoczki).

Wyżej wymieniona grupa ludności będzie zaopatrywana w wodę do spożycia dobrej jakości poprzez:

1Dostarczanie na bieżąco według potrzeb wody butelkowanej dostępnej u sołtysów miejscowości:

  • Radziszewo Sieńczuch, Lempice, Czaje Bagno, Czaje Wólka (gmina Ciechanowiec),
  • Czaje, Malyszczyn (gmina Grodzisk)

oraz wyznaczenie zastępczego punktu poboru wody: Stacja Uzdatniania Wody w Ciechanowcu, ul. Podlaska 1

Azotany mogą prowadzić szczególnie u niemowląt do 3 miesiąca życia włącznie do ostrych zatruć organizmu — tzw. methemoglobinemii.

Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zapewnia doradztwo konsumentom, dla których udzielone odstępstwo może stanowić szczególne zagrożenie zdrowotne. Rodzice i opiekunowie dzieci do 3 miesiąca życia, a także kobiety w ciąży oraz inne zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje pod numerem telefonu (85) 7408549, w godz. 7.30-15.05

Komunikat obowiązuje przez cacy okres trwania odstępstwa.

Z up. Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku
Edyta Romanowska-Konopko
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości Nadzoru

Skan komunikatu do pobrania