Ustawienia

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 30 grudnia 2021 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków I chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników. Umowa obowiązuje od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Kto jest objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie obejmuje:

 • dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte ubezpieczeniem społecznym rolników lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku — rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym I którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników lub pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń

Zakres ubezpieczeniaWysokość świadczenia
śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 67 000 zł
śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego 100 500 zł
śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 80 400 zł
śmierć Ubezpieczonego rolnika wskutek nieszczęśliwego wypadku 6 700 zł
Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku (jeśli uszczerbek> 3%) 670 zł za 1% uszczerbku
Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nie przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu* 670 zł
Porażenie Ubezpieczonego dziecka prądem elektrycznym lub piorunem*  1 340 zł
Zatrucie się Ubezpieczonego dziecka środkami chemicznymi, grzybami, salmonellą lub trującymi roślinami* 1 340 zł
Pokąsanie, ukąszenie, pogryzienie, ugryzienie Ubezpieczonego dziecka przez zwierzęta* 670 zł
Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego dziecka (jeśli uszczerbek >3%) 670 zł za 1% uszczerbku
Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka wstrząśnienia mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 680 zł
Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni)
70 zł/dzień
Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby
(jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni)
70 zł/dzień
Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka limit 2 500 zł
Koszty leczenia stomatologicznego zębów stałych następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka limit 2 500 zł
Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych dla Ubezpieczonego dziecka limit 2 500 zł
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego dziecka 6 700 zł
Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego dziecka będące skutkiem nieszczęśliwego wypadku 6 700 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka sepsy 13 400 zł
Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka wady wrodzonej serca 13 400 zł

*Warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjecie na SOR potwierdzane zaświadczeniem

Zgłaszanie roszczeń

Zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia można dokonać m.in.:

 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii (pon.-piąt. 8.00-18.00): 48 370 43 21
  lub
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  lub
 • pisemnie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Graniczna 17 26-604 Radom

Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:

 • dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe,
 • data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, 
 • opis doznanych urazów,
 • numer telefonu oraz adres poczty e-mail do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia.

Podstawą do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. Formularza zgłoszenia roszczenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników można pobrać ze stron Internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gow.pl, oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Informacje dotyczące ubezpieczenia

Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników dostępne są na stronie internetowej: www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące zakresu ubezpieczenia (w tym postanowienia dotyczące: przestanek wypłaty świadczeń. ograniczeń i wytoczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, warunków naliczania i wypłaty świadczeń) znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobierających świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników udostępnionych na stronie Internetowej: www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Pobierz ulotkę