Ustawienia

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 794) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.) polegające w szczególności na dodaniu nowego okresu potwierdzanego przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wprowadzenia nowego mechanizmu ustalania/przeliczania kapitału początkowego z uwzględnieniem tzw. okresów składkowych/uznanych za składkowe.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: https://www.kombatanci.gov.pl/pl/uprawnienia/nowelizacja-2021.html oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/-/korzystne-zmiany-przepisow-dla-dzialaczy-opozycji-antykomunistycznej-i-osob-represjonowanych-z-powodow-politycznych

Ponadto Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podjął decyzję o kontynuacji do końca 2021 r. Programu dofinansowania aparatów słuchowych dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Informacja znajduje się na stronie internetowej Urzędu w zakładce: https://kombatanci.gov.pl/