Ustawienia

Ostatni nabór w roku 2019! Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zainteresowane dołączeniem do Terytorialnej Służby Wojskowej, której pierwszym etapem będzie udział w jednym ze szkoleń rozpoczynających się 15.11.2019 (16-dniowe szkolenie kierowane do osób bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego) i 23.11.2019 (8-dniowe szkolenie dla żołnierzy rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) powinny w najbliższym czasie złożyć wniosek w wiat w Bielsku Podlaskim (do Wikt należy zabrać dowód osobisty oraz ostatnie świadectwo szkolne).

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA !!!

Terytorialną Służbę Wojskową pełnić mogą kobiety i mężczyźni. Szkolenie obejmuje zajęcia m.in. z taktyki, strzelania, udzielania pierwszej pomocy, umiejętności przetrwania, regulaminów, kształcenia obywatelskiego itp. Przed rozpoczęciem zasadniczej części szkolenia każda osoba otrzyma pełne umundurowanie. Ponadto za realizację każdego dnia szkolenia przysługuje dodatkowe nieopodatkowane świadczenie pieniężne — minimum 100 zł za każdy dzień odbytego szkolenia oraz dodatkowo 30 zł diety za każdą pełną dobę wykonywania zadań (w tym przypadku szkolenia) poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania.

Za realizacje 16 — dniowego szkolenia podstawowego przysługuje około 2000 zl*

Za realizacje 8 — dniowego szkolenia wyrównawczego przysługuje około 1000 zl*

*Dodatkowo każdy pracownik (umowa o place). powołany do TSW otrzymuje (jednorazowo — przy powołaniu) od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczanego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Po odbytym szkoleniu ochotnicy staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej - pełnić będą Terytorialną Służbę Wojskową w formie szkolenia rotacyjnego przeprowadzanego weekendowo — tylko 2 dni w miesiącu. Terytorialna Służba Wojskowa pełniona rotacyjnie zapewnia również dodatkowe świadczenie pieniężne. W przypadku realizacji 2 dni szkolenia w miesiącu, to przysługująca należność za dany miesiąc sumarycznie (za 2 dni szkoleniowe plus należność za tzw. gotowość w danym miesiącu) wyniesie minimum 570 zł netto.

Podsumowując realizacja szkolenia podstawowego/wyrównawczego. a następnie pełnienie TSW rotacyjnie (jeden weekend w miesiącu) nie będzie kolidować z pracą zawodową czy też nauką. TSW przynieść może za to szereg korzyści, w tym m.in. możliwość wniesienia własnego wkładu w system bezpieczeństwa Polski, wspieranie lokalnej społeczności, nauka współdziałania w zespole, możliwość poznania oraz pracy na najwyższej klasy sprzęcie i wiele innych. Istotnym elementem ujętym w dokumentach normatywnych jest zasada pierwszeństwa przy ubieganiu się o powołanie do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych lub zawodowej służby wojskowej dla osób, które TSW przez okres trzech lat.

Kontakt:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim

Dubiażyńska 2 17-100 Bielak Podlaski
tel. 261398073
fax. 261398069
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OSTATNI NABÓR W 2019 ROKU
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

wojska obrony terytorialnej rekrutacja plakat