Ustawienia

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

miejscowośćdniaw godzinach
Czarna Cerkiewna 16.07.2019 r. 9.00 – 14.00
Czarna Cerkiewna 17.07.2019 r. 9.00 – 14.00

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne
są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991