Ustawienia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

Nabory dotyczące nawodnienia w gospodarstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

Więcej informacji na stronie ARiMR

źródło: ARiMR