Logo Gmina Grodzisk

Gospodarka odpadami

 

  •  Przyjęcie dostarczonych przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych do PSZOK może nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Grodzisk – tel. (85) 656 – 80 – 30 wew. 19.
  • W przypadku niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie, bądź e-mailowo do Urzędu Gminy Grodzisk lub przedsiębiorstwa odbierającego odpady.

Zasady segregacji odpadów

Zgodnie z Uchwałami  Rady Gminy Grodzisk  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisk przyjętymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz umową zawartą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Grodzisk przekazujemy niezbędne informacje.

Główne Założenia gospodarowania odpadami komunalnymi

I. Odpady komunalne zmieszane i odpady zebrane selektywnie odbierane będą w każdej ilości  w następujący sposób (w zależności od frakcji ):

● bezpośrednio od właścicieli nieruchomości,
● przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
● dowożone bezpośrednio przez mieszkańców do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

II. Mieszkańcy zostali wyposażeni w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów oraz szczegółowy harmonogram odbioru odpadów przez firmę świadczącą usługi w zakresie odbioru na terenie Gminy Grodzisk.

 

Opłaty za odpady komunalne

   Szanowni Mieszkańcy

Opłatę należy uiścić bez wezwania u sołtysa, w kasie urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy Grodzisk

BS Brańsk/O Grodzisk nr 02 8063 0001 0020 0200 0101 0001
tytułem – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązujące terminy płatności:

do 15 marca za I kwartał (styczeń, luty, marzec)
do 15 maja za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
do 15 września  za III kwartał (lipiec sierpień, wrzesień)
do 15 listopada za IV kwartał (październik, listopad, grudzień)

Opłatę należy obliczyć samodzielnie według złożonej deklaracji, tj.
8 zł za miesiąc od osoby zadeklarowanej za śmieci segregowane 
lub 15 zł za miesiąc od osoby zadeklarowanej za śmieci niesegregowane 

 

Tabela opłat za odpady segregowane

Liczba osób

Stawka miesięczna

Opłata za miesiąc

Opłata za kwartał

1

8,00

8,00

24,00

2

8,00

16,00

48,00

3

8,00

24,00

72,00

4

8,00

32,00

96,00

5

8,00

40,00

120,00

6 i powyżej

stawka za gospodarstwo domowe

45,00

135,00

       

 

Tabela opłat za odpady niesegregowane

 

Liczba osób

Stawka miesięczna

Opłata za miesiąc

Opłata za kwartał

1

15,00

15,00

45,00

2

15,00

30,00

90,00

3

15,00

45,00

135,00

4

15,00

60,00

180,00

5

15,00

75,00

225,00

6 i powyżej

stawka za gospodarstwo domowe

90,00

270,00

       

 

Nowe zasady gospodarki odpadami

 

          Urząd Gminy Grodzisk informuje, że od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina miała 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki. W związku z tym Rada Gminy Grodzisk na sesji w dniu 17 grudnia 2012 r. podjęła uchwały związane z zagospodarowaniem odpadów, ustaliła stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, jak również uchwaliła regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach.
          Mieszkańcy byli zobowiązani do dnia 31 marca 2013 r. złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi u sołtysa lub w urzędzie gminy. W deklaracji tej m. in. zaznaczają, czy chcą oddawać segregowane, czy nie segregowane odpady. Osoby, które zadeklarują segregację odpadów płacą 8 zł za miesiąc od każdej osoby faktycznie zamieszkującej w określonej nieruchomości, natomiast za odpady nie segregowane 15 zł za miesiąc.
Ponadto każdy mieszkaniec powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (np. zgon, urodzenie, przeprowadzka) w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Zapytania w zakresie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Grodzisk, można kierować pod nr tel.  085 6568030 w 19, pytania zakresie deklaracji i płatności pod nr 085 6568030 w 16.

Dokumenty do pobrania:

 Wzór deklaracji

          Oświadczenie o ilości osób zamieszkujących nieruchomość

Uchwały Rady Gminy Grodzisk dotyczące gospodarki odpadami:

      Uchwała nr VI/28/15 w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług    

 

          Regulamin

          Uchwała nr XX/105/13 zmieniająca regulamin

          Uchwała nr VI/27/15 zmieniająca regulamin

          Uchwała nr VI/30/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty

          Uchwała nr VI/29/15 w sprawie terminów uiszczania opłaty

          Uchwała nr XIII/74/16 zmieniająca wzór deklaracji

 

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.