Logo Gmina Grodzisk

Realizowane projekty

 

 

 

 

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Gmina Grodzisk zrealizowała projekt p.n.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Przedsięwzięcie polegało na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Grodzisku na potrzeby utworzenia i wyposażenia zaplecza socjalnego w pomieszczeniu, gdzie wcześniej znajdowała się Gminna Biblioteka Publiczna. Do przenoszonej do innego budynku biblioteki również zakupiono regały biblioteczne, stoliki i krzesła. W skład wyposażenia kuchennego weszły: zabudowa kuchenna, kuchnia gazowa z okapem, lodówko-zamrażarka, stół z krzesłami, kuchenka mikrofalowa, piekarniki, czajniki, podgrzewacze do wody, ekspres do kawy, grill i kotły przenośne oraz komplety naczyń i sztućców. Zakładany zakres projektu został w pełni zrealizowany.
Całkowita wartość zadania wyniosła 29437,40 zł.
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego wyniosła 14424,32 zł.
Wkład środków własnych został pokryty z funduszu sołeckiego miejscowości Grodzisk.

 

Dotacja dla jednostek OSP Gminy Grodzisk 

Gmina Grodzisk otrzymała dotację z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Grodzisk.

Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn

Operacja p.n Przebudowa drogi gminnej Nr 108791B w miejscowości Małyszczyn

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zrealizowanej operacji: 147 744,54 zł, w tym ze środków EFRROW 81 445,00 zł

W zakres planowanej operacji weszło:
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych podbudowy emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego,
- ustawienie kompletu pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W wyniku realizacji operacji powstała droga o nawierzchni bitumicznej długości 431,54 m i szerokości 4,5 m z obustronnymi poboczami po 0,75m. każde.

Operacja realizowana  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk

Gmina Grodzisk informuje, że przedsięwzięcie pn.:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk”

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

Wyposażenie budynku świetlicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku

Dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiegow ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”

W ramach zadania wykonano zakup i montaż klimatyzację w budynku świetlicy w Grodzisku oraz zakupiono regały do Gminnej Biblioteki Publicznej

Kwota dotacji: 5 832,00 zł.

Zakup 10 kompletów ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wielkiej

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Florian 2018

Kwota dotacji: 9 690,00 zł.

 

Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II

Gmina Grodzisk realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych żródłach energii

 

Podstawowym celem projektu pn: "Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II" jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej w Gminie Grodzisk. Projekt zakłada, że do listopada 2018 r. na 59 budynkach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 249,9 kW, wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 630 277,17 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 378 504,10 PLN

 

 „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Celem projektu jest: Rozwój zrównoważony obszaru LGD poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w Gminie Grodzisk.

Podstawowym celem projektu pn: "Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I" jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej w Gminie Grodzisk. Projekt zakłada, że do września 2018 r. na 73 budynkach prywatnych zostaną zamontowane kolektory słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 275,89 kW, wykorzystywane do produkcji ciepłej wody użytkowej.

Wartość projektu: 752 826,96 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 526 177,77 PLN

 

"Zakup przewoźnego agregatu prądotwórczego na potrzeby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku"

jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z zakresu "Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska"

Kwota dotacji: 29 437,00 zł.

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grodzisk" 

współfinansowane ze środków WFOŚiGW i NFOŚiGW

Gmina Grodzisk informuje, że realizacja zadania pn.”.Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grodzisk” była dotowana na podstawie umowy nr 124/13/B-OZ/AZ-29/DA z dnia 4 lipca 2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. 
Zadanie było dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Projekt „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej - realizacja I i II etapu"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne

          Projekt pt: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej-realizacja I i II etapu” przewiduje budowę sieci dystrybucyjnej, dostępnej na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych i zarządzanej przez niezależnego operatora nie prowadzącego działalności na rynku detalicznym. Sieć powstanie na terenie 13 gmin powiatu siemiatyckiego, bielskiego oraz wysokomazowieckiego. Sieć budowana będzie w następujących samorządach: Gmina Drohiczyn, Gmina Ciechanowiec, Gmina Dziadkowice, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec - Stacja, Gmina Siemiatycze, Gmina Perlejewo, Misto Brańsk, Gmina Brańsk, Gmina Rudka. Projekt w części inwestycyjnej składać się będzie z następujących elementów:
•Budowa infrastruktury światłowodowej.
•Dostawa, instalacja, uruchomienie światłowodowych urządzeń aktywnych.
•Dostawa, instalacja, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP).
•Dostawa, instalacja i uruchomienie Centrum Nadzoru Sieci.
Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 39 466 401,32 zł.
          Projekt realizowany jest w partnerstwie na mocy porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zawartego dnia 28 stycznia 2010 r. w Siemiatyczach oraz aneksu zawartego dnia 21.02.2010 r. w Drohiczynie pomiędzy 13 jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ustalono iż Liderem Projektu będzie Gmina Drohiczyn. Pozostałe strony przyjmują status Partnerów.  Lider będzie reprezentował wszystkie umawiające się strony, będzie odpowiadał za sprawozdawczość, rozliczenie i zarządzanie w trakcie realizacji przedsięwzięciem.
Źródła finansowania:
Dofinansowanie EFRR i budżet państwa - 33 546 441,12 PLN
Wkład własny z budżetów gmin - 5 919 960,20 PLN
Okres realizacji:
-prace przygotowawcze: I kw. 2010-II kw. 2013
-prace inwestycyjne: III kw. 2013-IV kw. 2014
-zakończenie realizacji projektu: I kw. 2015

Wójt gminy zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.